آژانس بازاریابی سرام

اپلیکیشن چوب چین

در واقع این اپلیکیشن یک کاتالوگ معرفی محصولات مجموعه چوب چین است که به سفارش آنها و جهت حضور در نمایشگاه بین المللی تهران طراحی شد.