سرام-گرافیک
سرام-گرافیک

دوگانه تبلیغاتی اسپی یاس

این اتود برای کمپین تبلیغاتی فست فود اسپی یاس طراحی شد ولی متاسفانه آن کمپین اجرا نشد