آژانس بازاریابی سرام

طراحی و اجرای غرفه چوب چین

چوب چین در بیست و ششمین نمایشگاه بین المللی مبلمان منزل در تهران شرکت داشت که طراحی و ساخت غرفه به این شکل بود.