آژانس بازاریابی سرام

لوگوی آنارات

آنارات ترکیب دو کلمه آناناس و آرت هست که شعار این مجموعه طعم شیرین یک معامله است به همین خاطر در طراحی لوگوی این مجموعه حرف a به صورت یک آناناس طراحی شده است