سرام-گرافیک
سرام-گرافیک

وب سایت رویا سازه

این وب سایت در دسته وب سایتهای پارالاکس قرار میگیرد و در آن مخاطب با به حرکت درآوردن اسکرول موس به تکمیل شدن یک اتاق کمک میکند و تمام صفحات وب سایت به صورت عمودی و در یک صفحه قرار دارند. این وب سایت استاتیک بوده و پنل مدیریت محتوی ندارد.

جهت مشاهده سایت اینجا کلیک کنید