آژانس بازاریابی سرام

پوستر شرکت واستر گرین

واستر گرین ، تولید کننده کود و مکمل های کشاورزی است که این پوستر به درخواست ایشان و جهت نصب در غرفه این شرکت در نمایشگاه بین المللی تهران طراحی گردید.