آژانس بازاریابی سرام

پوستر کرانچی آلتون

این پوسترها جهت معرفی بسته بندی جدید دو محصول فلفلی و پنیری آلتون طراحی و چاپ شد.