آژانس بازاریابی سرام

کاتالوگ آریا چوب

برای طراحی این کاتالوگ ابتدا عکاسی محصولات در محیط کارخانه انجام شد و بعد بر اساس تنظیمات دوربین مثل لنز ، ارتفاع دوربین از سطح زمین و زاویه دوربین نسبت به سوژه ، در نرم افزار مایا (Autodesk Maya ) اتاق خوابی متناسب با آنها طراحی گردید وبعد از خالی کردن دور محصول، سرویس خواب در اتاق قرار گرفت و مرحله آخر کار تنظیم نور ، سایه ها و انعکاس تصاویر در اتاق بود. البته بعضی از اجسام برای طبیعی تر شدن عکس بعد از طراحی در اتاق قرار گرفت.