آژانس بازاریابی سرام

کاتالوگ چوب چین

از آنجایی که کشور ترکیه در زمینه مبلمان جزء برترینهای دنیاست بخاطر همین کاتالوگهای ترک از کیفیت بالایی برخوردارند.ما با سفر به ترکیه و بازدید از نمایشگاه بین المللی مبلمان و جمع آوری کاتالوگ شرکتهای بزرگ و مهم ، روش جدیدی برای عکاسی از محصولات مبلمان را ابداع کردیم که در عکاسی و طراحی کاتالوگ چوب چین از آن بهره بردیم.