راه های ارتباطی:

همدان - آرامگاه بوعلی - مجتمع الماس - درب ورودی خواجه رشید
طبقه دوم اداری - واحد ۱۳.